Αρχική Σελίδα

Το χωριό

Ιστορία
Οι κάτοικοι
Δραστηριότητες
Θέματα
Απόψεις
Φωτογραφίες
Χάρτες
Πηγές
Επικοινωνία
 

 
Κ.Υ.Τ., Α.Π.Ε., και άλλες ιστορίες της Ανατολικής Κορινθίας

Κ.Υ.Τ. (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης), Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

 

 

     Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε να εξελίσσονται δύο παράλληλες ιστορίες με πολλές ομοιότητες σε σχέση με την παραγωγή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια στενή ζώνη της Ανατολικής Κορινθίας (από τα Αθήκια μέχρι το Στεφάνι).

     Στα Αθήκια οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται από διαρροές και ψιθύρους ότι η ΔΕΗ αποφάσησε από το 2002 (ΜΛΣΜ 2003-2007, αναθεώρηση 2005-2009) να εγκαταστήσει εκεί ενεργειακό κόμβο, Κέντρο Υπερύψηλης Τάσης (Κ.Υ.Τ) 400.000 Volt, για να ενισχύσει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στους άξονες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής.

Όταν οι κάτοικοι ξεσηκώνονται, διαφωνώντας με την εγκατάσταση του έργου στα Αθήκια, αρχίζει από πλευράς υπευθύνων του έργου, η απόπειρα παραπλάνησης (δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί φωνάζετε;)
     Όταν σε λαϊκή συνέλευση των κατοίκων διατυπώνονται επιχειρήματα ενάντια στην επιλεγμένη θέση, η απάντηση των υπευθύνων της ΔΕΗ, που παρίστανται, είναι ότι η θέση επελέγη με κριτήριο να υπάρχει καλός δρομος και επίπεδος χώρος για την εγκατάσταη (και φτηνή γη μήπως;). Δηλαδή κριτήρια κόστους του έργου και μόνο. Που ήταν οι εναλλακτικές επιλογές; Με ποια κριτήρια και από ποιους απορρίφθηκαν; Χρήσεις γης, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ανθρώπινης υγείας ή άλλα κριτήρια δεν υπάρχουν στις επιλογές;

     Σήμερα μαθαίνουμε, ότι ετοιμάζονται μελέτες για άλλο χώρο, πάλι στο Δ.Δ. Αθικιών, στη θέση Γκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του αποφάσισε ρητά και κατηγορηματικά να μην επιτρέψει την εγκατάσταση του ΚΥΤ οπουδήποτε στο Δήμο Σαρωνικού και οι κάτοικοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

     Στο Στεφάνι οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται, εξαιτίας την γνώμης που ζητήθηκε από το Ν.Σ. Κορινθίας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ότι ιδιωτικές εταιρίες (πολλές ή μία με πολλά ονόματα;) αποφάσισαν από το 2002 (αποχαρακτηρισμός καταφυγίου άγριας ζωής στη Νυφίτσα, εγκρίσεις 2003) να εγκαταστήσουν Αιολικά Πάρκα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Ανεμογεννήτριες), στο βουνό ανάμεσα στον Άγιο Βασίλη, τις Κλένιες και το Στεφάνι, υψηλής εγκατεστημένης ισχύος, με ανεμογεννήτριες 900 KW εκάστη, μεγάλου ύψους και μεγάλης διαμέτρου πτερωτής. Ένα πάρκο από αυτά, το μεγαλύτερο μάλιστα με 22 ανεμογεννήτριες, προτείνεται να εγκατασταθεί στα 650 μέτρα από τον οικισμό του Στεφανίου.

     Τώρα που οι κάτοικοι αρχίζουν να συζητούν, να ζητούν απαντήσεις και να διαμαρτύρονται για την επιλογή της θέσης, θα αρχίσει η διαδικασία παραπλάνησης; (δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί φωνάζετε;)

Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι θέσεις; Ποιες ήταν οι εναλλακτικές προτάσεις και με ποια κριτήρια και από ποιους απορρίφθηκαν; Μήπως και σε αυτή την περίπτωση το μόνο κριτήριο που μετρά είναι το κόστος εγκατάστασης και διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ; Μήπως και οι επιδοτήσεις;

     Οι ιστορίες εξελίσσονται παράλληλα με πολλές ομοιότητες και αφορούν τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τους δρόμους μεταφοράς της, με σταθερότητα και φτηνό κόστος προς την υψηλή ζήτηση, ώστε αυτή να απορροφάται. Αφορούν όμως και την ξεχασμένη Ανατολική Κορινθία και τους κατοίκους της. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει επίκληση της ανάπτυξης όχι της περιοχής αλλά της χώρας γενικά.

     Αλήθεια και για τα δύο έργα (Αθήκια-Στεφάνι) γιατί δεν δημοσιοποιούν οι ΔΕΗ και οι ιδιώτες ποιες εναλλακτικές θέσεις εξετάστηκαν σε άλλες περιοχές; με ποια κριτήρια αναζητήθηκαν; ποιες μελέτες έγιναν; με ποια κριτήρια απορρίφθηκαν και από ποιους;

     Δεν ξεχνάμε ότι με αντίστοιχες διαδικασίες γέμισε ιχθυοτροφεία η παραλία της Ανατολικής Κορινθίας (με κριτήρια την ελάχιστη απόσταση από το διπλανό ιχθυοτροφείο και τις επιδοτήσεις)!

     Ας μας απαντήσουν γιατί στα Αθίκια; Γιατί στο Στεφάνι; Ποια είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο σε αυτές τις περιοχές; Αύριο πού; Στο Αγγελόκαστρο μήπως;

     Οι υπεύθυνοι φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί από ανάλογες περιπτώσεις (γεωθερμία στη Μήλο, αιολικά πάρκα Νότιας Πελοποννήσου, ΚΥΤ Αργυρούπολης κ.α.) ότι αυτοί είναι οι πρωτεργάτες δημιουργίας κοινωνικού συνδρόμου NIMBY(Not In MY Back Yard-Όχι στην πίσω αυλή μου).

     Σύμφωνα με τους μελετητές, για την κοινωνική αποδοχή παρόμοιων εγκαταστάσεων (Δρ. Ι. Καλδέλλης) χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των περιπτώσεων με αρνητική κοινωνική αποδοχή είναι:

- Η προσπάθεια επιβολής της εγκατάστασης από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση και καταρχήν συμφωνία των τοπικών κοινωνιών

- Η σχεδόν αποκλειστική χρήση οικονομοτεχνηκών κριτηρίων κατά την επιλογή μιας υποψήφιας τοποθεσίας, με πλήρη παραμερισμού τυχόν περιβαλλοντικών ή αισθητικών απόψεων

- Το σημαντικό μέγεθος των εγκαταστάσεων σε σύγκριση με τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες

- Η έλλειψη τεκμηριωμένης και διαρκούς ενημέρωσης των κατοίκων για τα στάδια του έργου και τους τυχόν κινδύνους που αυτά περικλείουν

- Η απουσία αξιόλογων οικονομικών προσόδων για τους κατοίκους των περιοχών όπου δημιουργούνται οι νέες εγκαταστάσεις

     Όλα τα παραπάνω ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις (Αθίκια-Στεφάνι), άρα και η αρνητική κοινωνική αποδοχή ήταν εκ των προτέρων αναμενόμενη.

     Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, όμως η παραγωγή και μεταφορά της επιφέρουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις.

     Για να υπάρξει ειλικρινής και ανοικτός διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των τοπικών κοινωνιών θα πρέπει να μην υπάρχουν αυθαίρετες ή και παραπλανητικές πρακτικές, να μη χρησιμοποιούνται δογματικοί ισχυρισμοί ότι υπάρχουν δράσεις χωρίς επιπτώσεις και να γίνει σεβαστό ότι μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που θα εξετασθούν είναι και η μηδενική λύση, δηλαδή να μην γίνει το έργο στη συγκεκριμένη περιοχή.

 

 

25/07/2005

(πηγή: http://stephanionwindaction.wordpress.com/2005/07/25/κ-υ-τ-α-π-ε-και-άλλες-ιστορίες-της-αν-κορ/)

Πίσω

 

 

Αρχική Σελίδα | Το χωριό | Ιστορία | Οι κάτοικοι | Δραστηριότητες | Θέματα | Απόψεις | Φωτογραφίες | Χάρτες | Πηγές | Επικοινωνία

Copyright 2008 - Athikia2008