Αρχική Σελίδα

Το χωριό

Ιστορία
Οι κάτοικοι
Δραστηριότητες
Θέματα
Απόψεις
Φωτογραφίες
Χάρτες
Πηγές
Επικοινωνία
 

 
Αρχαία Τενέα

     Για την πόλη της αρχαίας Τενέας υπάρχουν αναφορές στη Γεωγραφία του Στράβωνα (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) και στα Κορινθιακά (Ελλάδος Περιήγησις) του Παυσανία (115 μ.Χ. - 180μ.Χ.).

     Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Τενέα ιδρύθηκε από Τρώες αιχμαλώτους από την νήσο Τένεδο, που εγκατέστησε στην περιοχή ο Αγαμέμνονας μετά τον Τρωικό πόλεμο. Το όνομά της προήλθε από τον Τέννη, γιο του Κύκνου (γιου του Ποσειδώνα) και οικιστή της Τενέδου, ο οποίος σύμφωνα με την Ιλιάδα σκότωθηκε από τον Αχιλλέα στον Τρωικό πόλεμο. Εκεί οι Τενεάτες έχτισαν το ιερό του Απόλλωνα του Τενεάτη, τον οποίο τιμούσαν ιδιαίτερα λόγω της καταγωγής τους. Κατά τον Παυσανία, η πόλη της Τενέας απείχε από την Τενεατική πύλη (στη νότια πλευρά) του Ακροκορίνθου απόσταση ίση με 60 στάδια (περίπου 11 km).

     Το 734 π.Χ., Τενεάτες μαζί με Κορίνθιους αποίκους και με αρχηγό τον Αρχία αποίκησαν τη Σικελία, όπου ίδρυσαν την πόλη των Συρακουσών. Αργότερα, αναφέρεται ότι η Τενέα αποστάτησε από την Κόρινθο κατά την εισβολή των Ρωμαίων και συμμάχησε μαζί τους, οπότε και γλίτωσε από την καταστροφή.

     Λέγεται τέλος, ότι στην πόλη της Τενέας ανέθρεψε ο Πόλυβος τον Οιδίποδα, μετέπειτα βασιλιά της Θήβας και γνωστό τραγικό πρόσωπο της αρχαιότητας.

     Κατά την παράδοση, η Τενέα υπήρξε και πατρίδα του Κύψελου, βασιλιά της Κορίνθου, που τον διαδέχτηκε το 658 π.Χ. ο γιος του Περίανδρος.

Πίσω

 

 

Αρχική Σελίδα | Το χωριό | Ιστορία | Οι κάτοικοι | Δραστηριότητες | Θέματα | Απόψεις | Φωτογραφίες | Χάρτες | Πηγές | Επικοινωνία

Copyright 2008 - Athikia2008