Αρχική Σελίδα

Το χωριό

Ιστορία
Οι κάτοικοι
Δραστηριότητες
Θέματα
Απόψεις
Φωτογραφίες
Χάρτες
Πηγές
Επικοινωνία
 

 
Ανεύρεση του αγάλματος του "Απόλλωνα του Τενεάτη" (1846)

     Πρόκειται για επιστολή-αναφορά στην ανεύρεση του αγάλματος, γραμμένη από τον Αυστριακό βαρώνο Anton von Prokesch-Osten, που υπηρετούσε την εποχή εκείνη στην Ελλάδα ως πρόξενος της χώρας του και έτρεφε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία.

     Αρχικά παραθέτει το απόσπασμα του Παυσανία που αναφέρεται στην αρχαία Τενέα και στη συνέχεια δίνει σημαντικά στοιχεία για την ανακάλυψη  "...κοντά στο χωριό Αθίκι, στο δρόμο προς Σοφικό..." (στην περιοχή Κιάφα), και την κατάσταση του ευρήματος. Εκτός από το κεφάλι και τον κορμό που βρέθηκαν ανέπαφα, τα άκρα του αγάλματος ήταν διαμελισμένα σε 6 τμήματα, εκ των οποίων μόνο ένα δεν ανευρέθη. Λόγω και των υπόλοιπων αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή, από τότε επικρατούσε η πεποίθηση ότι εκεί υπήρχε η αρχαία Τενέα και στο άγαλμα δόθηκε το όνομα "Απόλλων ο Τενεάτης".

     Στη συνέχεια το άγαλμα αποκτήθηκε από τον Αυστριακό πρόξενο, και το 1853 παραχωρήθηκε στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, όπου εκτίθεται μέχρι και σήμερα.

Πηγή: Annales de'l Institut Archeologique (Paris, 1847)

Πίσω

 

 

Αρχική Σελίδα | Το χωριό | Ιστορία | Οι κάτοικοι | Δραστηριότητες | Θέματα | Απόψεις | Φωτογραφίες | Χάρτες | Πηγές | Επικοινωνία

Copyright 2008 - Athikia2008